:::| Access key| 連結至網站導覽、網站地圖
按鈕:連結至首頁
按鈕:連結至老師介紹
按鈕:連結至學生介紹
按鈕:連結至行事曆及回家作業
按鈕:其他項目
按鈕:連結至學生活動照片
按鈕:學生美術作品
按鈕:連結至教學檔案下載
按鈕:連結至優良網站
 
 
:::
姓名:范信文 1號
生日:2014/9/18

姓名:司杰晨 2號
生日:2014/9/30

姓名:謝秉佑 3號
生日:2014/11/25

姓名:蔡沅澂 4號
生日:2015/1/15

姓名:戴子荃 5號
生日:201/2/11

姓名:雷力丞 6號
生日:2015/3/28

姓名:陳文樂 7號
生日:2015/4/25

姓名:黃予恩 8號
生日:2015/6/14

姓名:李明遠 9號
生日:2015/6/29

姓名:陳熙沅 10號
生日:2015/6/29

姓名:何灝諹 11號
生日:2015/7/27

姓名:藍凱宥  12號
生日:2015/8/3

姓名:呂昆諺 13號
生日:2015/8/21

姓名:黃紫羚 21號
生日:2014/9/28

姓名:陳姵穎 22號
生日:2014/10/1

姓名:詹采霖 23號
生日:2014/12/18

姓名:粘紫妍 24號
生日:2015/1/1

姓名:康予韶 25號
生日:2015/1/16

姓名:尤晞宇 26號
生日:2015/1/23

姓名:柯品妤 27號
生日:2015/2/9

姓名:汪梓盈 28號
生日:2015/5/4

姓名:許群育 29號
生日:2015/5/6

姓名:蔣侑妘 30號
生日:2015/5/16

姓名:廖萭庭 31號
生日:2015/5/18

姓名:張睿芯 32號
生日:2015/5/28

姓名:洪宇芯 33號
生日:2015/7/6

姓名:錢若紜 34號
生日:2015/7/9

 

:::班級網站平台設計:新叡文教事業有限公司